1855/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'

31/12/2022 - 13:43

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΛΑΤΕΙΑ'.ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ .ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ.ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 47 00Β - 023 17 00Α
37 52 00Β - 023 22 00Α
37 50 00Β - 023 26 00Α
37 44 00Β - 023 22 00Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ