1853/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΨΑΘΟΥΡΑ

31/12/2022 - 13:41

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΨΑΘΟΥΡΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 IOYNIOY 2023
KAI ΑΠΌ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 15:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ.
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/23, 20/04/23, 21/04/23, 22/04/23, 23/04/23,
01/05/23, 19/05/23, 27/06/23, 28/06/23, 29/06/23, 30/06/23, 01/07/23, 15/07/23, 30/08/23, 28/10/23,
29/10/23, 10/11/23.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 26 00B - 023 53 00A
39 46 00B - 023 40 00A
40 00 30B - 024 18 00A
39 43 00B - 024 31 00A.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.