1840/2022 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΣΧΙΖΑ

30/12/2022 - 20:44

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΣΧΙΖΑ' ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:
Α)ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ.
Β)ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤAΡΤΗ, ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ
Γ) ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 10:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 48 00B - 021 40 00A
36 48 00B - 021 50 00A
36 40 00B - 021 50 00A
36 40 00B - 021 40 00A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ