1839/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'

30/12/2022 - 20:43

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΑΜΑΛΙΑΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
Α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.
Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 05:00Ζ ΜΕΧΡΙ 13:00Ζ
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤ¬Ν ΚΥΡΙΑΚ ΑΡΓΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩ¬Ν ΑΕΡΟΣΚΑΦ¬Ν
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 48 00Β - 021 05 00Α
37 31 50Β - 021 08 00Α
37 31 00Β - 021 20 00Α
37 48 00Β - 021 17 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.