1838/2022 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΜΕΘΩΝΗ

30/12/2022 - 20:42

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΜΕΘΩΝΗ ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
Α)KAΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
Β)ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ
Γ)ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 10:00Ζ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 48 00Β - 021 40 00Α
36 48 00Β - 021 50 00Α
36 42 00Β - 021 54 00Α
36 31 00Β - 022 13 00Α
36 21 30Β - 022 04 30Α
36 36 00Β - 021 40 00Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.