1834/2022 - ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΜΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 5463)

30/12/2022 - 10:24

ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΥΜΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 37 24Β - 024 07 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.