1802/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

22/12/2022 - 10:22

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΜΕ 12 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΤΟ ΛΕΠΤΟ. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΊΝΑΙ 1,50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. 3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 45 34Β - 022 51 39Α