1740/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

10/12/2022 - 00:02

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΒΟΡΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

'LEONARDO DA VINCI'.

ΑΠΌ 10 ΔΕΚ. 22 ΜΕΧΡΙ 11 ΔΕΚ.22

ΣΕ ΘΕΣΗ:

35 34 12B - 024 50 18A

35 40 36B - 024 35 48A

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.