1720/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ''9''. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 6843,8)

06/12/2022 - 07:31

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ''9''. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 5ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 49 38Β - 025 54 17Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ