1709/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ.ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΌΣ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΝΤIΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

03/12/2022 - 19:07

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ.ΝΗΣΟΣ
ΜΗΛΌΣ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΟΝΤIΣΗ ΠΛΩΤΩΝ
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ.
ΤΗΝ 04 ΔΕΚ. 2022 ΑΠΌ 0800Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
36 25 32B - 025 24 27AΤΗΝ 05 ΔΕΚ 2022
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 43 02Β - 024 24 38Α
38 01 05Β - 023 33 27Α
37 55 42Β - 023 35 26Α
37 52 36Β - 023 38 30Α
37 53 00Β - 023 32 00Α
37 58 17Β - 023 25 52Α
37 38 50Β - 023 15 19Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ