Εκτύπωση αυτής της σελίδας

233/2016 233/2016 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.ΒΥΘΙΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.

16/02/2016 - 12:28

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ.
ΒΥΘΙΣΗ 2 ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.