1653/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0110).

25/11/2022 - 12:47

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 37 23Β - 019 55 45Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.