1647/2022 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.

25/11/2022 - 12:33

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ.ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.
ΑΠΌ 25 ΝΟΕ. 2022 ΕΩΣ 27 ΝΟΕ. 22 ΑΠΌ 09:00Z ΕΩΣ 16:00Z
ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 59 24Β - 024 01 41Α
37 58 57Β - 024 00 59Α
37 58 04Β - 024 00 59Α
37 59 03Β - 024 02 54Α
37 59 30Β - 024 02 48Α
37 59 54Β - 024 01 41Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.