1639/2022 - ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ'' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 8510).

23/11/2022 - 13:24

ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ''ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ''
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
36 46 42Β - 024 35 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.