1638/2022 - ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ . ΒΡΑΧΟΙ ΜΠΟΥΒΑΙΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 8650)

23/11/2022 - 13:22

ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ . ΒΡΑΧΟΙ ΜΠΟΥΒΑΙΣ. ΦΑΝΟΣ:
37 14 24Β - 025 55 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.