1634/2022 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.

23/11/2022 - 10:32

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΤHN 250600Ζ - 250945Ζ ΝΟΕ.22
ΤΗΝ 011300Ζ - 011500Ζ ΔΕΚ.22
ΤΗΝ 020600Ζ - 021500Ζ ΔΕΚ.22
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ.