1627/2022 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΑΕΦ (1242,4)

21/11/2022 - 08:58

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 12 43Β - 022 57 16Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.