1618/2022 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΑΚΡΑ ΦΛΟΥΔΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ 9360)

18/11/2022 - 18:00

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑIΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. ΑΚΡΑ ΦΛΟΥΔΑ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:
36 38 35Β - 026 22 50Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.