1610/2022 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(7223)

16/11/2022 - 09:43

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 01 05Β - 026 31 58Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.