1609/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

16/11/2022 - 09:41

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΣΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Ρ/Κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
AΠΟ 170500Z ΝΟΕ. 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 53 22Β - 023 29 20Α
37 52 22Β - 023 29 16Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 150 ΜΕΤΡΩΝ.