1591/2022 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

11/11/2022 - 13:20

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 13 42Β - 023 57 10Α
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 2.5 ΕΩΣ 3.5 ΜΕΤΡΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.