1590/2022 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 9560)

11/11/2022 - 09:21

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΑΚΡΑ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
36 27 11Β - 028 13 38Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.