1586/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

11/11/2022 - 09:16

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΛΟΙΟ ''ΩΡΙΩΝ''
ΑΠΌ 11 ΝΟΕ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣE ΘΕΣΗ:
37 48 33Β - 023 45 48Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.