1584/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

10/11/2022 - 09:24

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1575/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'SANCO SWIFT'.

ΡΥΜΟΥΛΚΕΙ 12ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑΚΑΛΩΔΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'ALEXANDER 3'

ΑΠΌ 09 ΝΟΕ. 22 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ

ΣΤΙΓΜΑΤΑ:

36 10 04Β - 020 38 27Α

36 40 33Β - 020 56 17Α

36 21 43Β - 021 56 36Α

36 04 58Β - 022 29 01Α

35 46 41Β - 022 36 22Α

35 27 45Β - 023 22 24Α

35 14 00Β - 023 27 52Α

34 59 02Β - 023 48 01Α

34 45 00Β - 023 58 30Α

34 41 40Β - 023 32 53Α

35 25 00Β - 021 51 25Α

35 11 35Β - 021 41 41Α

35 40 09Β - 020 45 15Α

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

8 NM ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 3 ΝΜ.