1580/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

10/11/2022 - 09:16

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟΥΣΑ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ ΓΕΡΑΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Ρ/Κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
AΠΟ 100700Z ΝΟΕ. 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 49 35Β - 023 29 07Α
37 50 43Β - 023 29 11Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 150 ΜΕΤΡΩΝ.