1568/2022 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ

08/11/2022 - 09:17

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΤHN 091201Ζ - 091459Ζ ΝΟΕ. 22
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΠΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.