1564/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΩΝ.ΒΟΛΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ.

08/11/2022 - 09:10

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΑΠΌ 1600Ζ ΕΩΣ 2000Ζ THN 08,09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022. ΒΟΛΕΣ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 52 00Β - 023 11 00Α
37 52 00Β - 023 21 00Α
37 56 30Β - 023 11 00Α
37 56 30Β - 023 21 00Α
AΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.