1545/2022 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ''A''.

04/11/2022 - 09:09

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ''Α''.
ΤΗΝ 08, 09, 10 ΝΟΕ. 22
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΕΩΣ ΗΛΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩ Ν ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ :
35 36 00Β - 024 07 00Α
36 18 00Β - 024 07 00Α
36 18 00Β - 024 47 00Α
35 34 00Β - 025 08 00Α
35 31 00Β - 024 11 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ