1539/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΑΝΗΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

03/11/2022 - 09:19

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1508/2022.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΠΕΡΑΝΗΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΠΛΩΤΟ
ΓΕΡΑΝΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΡΚ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
AΠΟ 03 ΝΟΕ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 53 27Β - 023 29 20Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ.