1533/2022 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.

01/11/2022 - 09:21

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.
ΤΗΝ 01,02 ΝΟΕ.2022 ΑΠΌ 0600Ζ ΕΩΣ 0750Ζ ΚΑΙ ΑΠΌ 1110ΖΕΩΣ 1300Ζ
ΤΗΝ 03 ΝΟΕ.2022 ΑΠΌ 1010ΖΕΩΣ 1300Ζ
ΤΗΝ 07-09,14-17,24,28-30 ΝΟΕ.2022 ΑΠΌ 0600Ζ ΕΩΣ 1300Ζ
ΚΑΙ ΤΗΝ 01,05-08,12-15,27-29 ΔΕΚ 22 ΑΠΌ 0600Ζ ΕΩΣ 1300Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.