1528/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.

30/10/2022 - 18:35

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'RAMFORM
HYPERION'' ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
''THOR OMEGA'' ΚΑΙ ΄΄VERNICOS SCAFI ONE''
ΑΠΌ 01 ΝΟΕ. 22 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 54 58Β - 018 59 57Α
39 55 00Β - 019 10 00Α
39 50 00Β - 019 10 00Α
39 50 00Β - 019 15 00Α
39 45 00Β - 019 15 00Α
39 45 00Β - 019 25 00Α
39 20 00Β - 019 25 00Α
39 20 00Β - 018 59 57Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
40 04 15Β - 18 59 57Α
40 02 49Β - 19 20 24Α
39 49 49Β - 19 20 25Α
39 45 00Β - 19 28 30Α
39 06 29Β - 19 28 28Α
39 06 29Β - 18 59 57Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6 ΝΜ