1524/2022 - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΧΛΑΔΙ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.

28/10/2022 - 18:59

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΧΛΑΔΙ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΠΌ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 53 14Β - 022 48 17Α
38 53 12Β - 022 48 15Α
38 53 08Β - 022 48 14Α
38 53 07Β - 022 48 20Α
38 53 09Β - 022 48 23Α
38 53 08Β - 022 48 25Α
38 53 10Β - 022 48 26Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ.