1518/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

27/10/2022 - 20:30

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΛΟΙΟ ''ΟΙΝΟΗ'
ΑΠΌ 31 ΟΚΤ. 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣE ΘΕΣΗ:
37 48 33Β - 023 45 48Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.