1498/2022 - ΔΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ. ΓΛΥΦΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.

22/10/2022 - 19:36

ΔΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ. ΓΛΥΦΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΠΌ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 57 07Β - 022 57 55Α
38 57 04Β - 022 57 55Α
38 57 04Β - 022 58 03Α
38 57 08Β - 022 58 03Α
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ.