1492/2022 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ. (ΑΕΦ 6196.1)

21/10/2022 - 19:26

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.
ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΒΡΑΧΙΩΝΑ.
ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
40 09 18B - 022 32 59A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ