1476/2022 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΕΑ ΑΧΓΧΙΛΑΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

18/10/2022 - 12:35

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΕΑ ΑΧΓΧΙΛΑΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 16 31Β - 022 49 17Α
ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ