1461/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΩΡΕΩΝ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΕΩΝ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 5520)

14/10/2022 - 22:31

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΩΡΕΩΝ.
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΕΩΝ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 56 54Β - 023 05 07Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.