1446/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

13/10/2022 - 13:35

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
40 50 34Β - 025 55 40Α
40 50 34Β - 025 55 42Α
40 50 44Β - 025 55 42Α
40 50 45Β - 025 55 40Α
40 50 34Β - 025 55 40Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ