1424/2022 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ. ΑΚΡΑ ΦΟΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7700)

11/10/2022 - 10:05

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ. ΑΚΡΑ ΦΟΝΙΑΣ.
ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 41 16Β - 026 57 10Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.