1421/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ. ΝΗΣΙΔΑ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

11/10/2022 - 10:00

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΙΘΑΚΗ. ΝΗΣΙΔΑ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 22 07Β - 020 42 46Α
Α. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Β. ΕΣΤΙΑΚΟ ΥΨΟΣ 6 ΜΕΤΡΑ
Γ. ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ 3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ
Δ. ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΟΥΡΙΔΑ ΥΨΟΣ 4 ΜΕΤΡΩΝ