1394/2022 - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1261/2022

05/10/2022 - 09:17

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ 1141/2022
ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΑΠΌ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.