1392/2022 - ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

05/10/2022 - 09:13

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΌ 04 ΟΚΤ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.