1389/2022 - ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ. ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ EKTΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

04/10/2022 - 11:48

ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ.ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 37 28Β - 027 49 13Α
EKTΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ