1388/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

03/10/2022 - 12:30

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟI ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 46 31Β - 023 10 41Α
37 46 34Β - 023 10 37Α
37 46 30Β - 023 10 32Α
37 46 27Β - 023 10 36Α
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.