1385/2022 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 4678).

01/10/2022 - 19:15

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 57 40Β - 023 32 35Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.