1360/2022 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(AEΦ 5670)

28/09/2022 - 10:03

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ.
ΑΚΡΑ ΑΡΚΙΤΣΑ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 45 19Β - 023 02 03Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.