1328/2022 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΞΩΘΕΝ ΔΙΑΥΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΑΡΚΗΣ. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

22/09/2022 - 13:10

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΞΩΘΕΝ ΔΙΑΥΛΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΑΡΚΗΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 19 11Β - 021 24 25Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.