1287/2022 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΑ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

14/09/2022 - 12:29

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΑ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΗΝ 15 ΣΕΠ 2022
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
38 30 43Β - 026 13 09Α
38 30 41Β - 026 13 10Α
38 30 42Β - 026 13 13Α
38 30 43Β - 026 13 14Α
38 30 45Β - 026 13 14Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.