1277/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

13/09/2022 - 09:31

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΠΌ E/A ΦΙΛΙΑ.
ΑΠΌ 13 ΣΕΠ 2022 0900Ζ ΜΕΧΡΙ 15 ΣΕΠ 2022 1700Ζ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
39 15 04Β - 020 28 26Α
39 12 08Β - 020 11 46Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
39 23 09Β - 020 16 05Α
39 20 28Β - 020 02 11Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
39 30 41Β - 020 10 37Α
39 32 28Β - 019 55 32Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ