1270/2022 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

10/09/2022 - 20:57

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΠΌ E/A ΦΙΛΙΑ.
ΑΠΌ 11 ΣΕΠ 2022 0900Ζ ΜΕΧΡΙ 12 ΣΕΠ 2022 1700Ζ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 33 12Β - 021 32 16Α
37 32 34B - 021 19 38A
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 42 10Β - 021 18 42Α
37 40 42Β - 020 51 05Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 51 48Β - 021 06 01Α
37 51 04Β - 020 46 04Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ